SomebodysMe.

10 tekstów – auto­rem jest So­mebo­dys­Me..

Czuję się ta­ka sa­mot­na te­raz.Tak bar­dzo chciałabym,by był te­raz obok, bym znów czuła się bez­pie­cznie.Możesz na­wet się złościć, możesz na­wet krzyczeć.
Tyl­ko bądź i po­każ którędy mam pójść mój bra­ciszku z wyboru... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2010, 23:45

Tu nie chodzi o mnie. To, co czuję i myślę te­raz się nie liczy. Chodzi o niego. O to,że sam się niszczy od środ­ka i nie pot­ra­fi te­go powstrzymać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 sierpnia 2010, 20:33

Py­tana,dlacze­go się nim przej­mu­je od­po­wiadała, że nie wie.Nie znała go długo, znała je­go złą opi­nię, a mi­mo to mar­twiła się o niego, cho­ciaż on sam sobą się nie przej­mo­wał. Pod­skórnie czuła,że on pot­rze­buje czy­jejś uwagi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 sierpnia 2010, 21:12

-Boję się.
-Ale dlacze­go? Prze­cież obiecałem,że będę się Tobą opiekować.
-Włas­nie te­go się boję.Bo nie wiem co się sta­nie, gdy przestaniesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 sierpnia 2010, 17:22

-Nie jes­tem zły na Ciebie. De­ner­wu­je mnie Two­ja naiwność.
-To chy­ba nic złego,że chcę widzieć świat lep­szym niż jest?
W każdym jest coś dob­re­go. W To­bie też. Cho­ciaż Ty jeszcze te­go nie dostrzegasz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 sierpnia 2010, 15:27

Mówi­li, że był niebez­pie­czny. Co z te­go? Może był. Dla nich. Ale nie dla niej. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 12 sierpnia 2010, 12:17

Cza­sami zwykły uśmiech może stać się pro­mieniem oświet­lającym czy­jeś życie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 czerwca 2010, 09:23

I już nie wie­działa sa­ma, czy to krop­le deszczu czy łzy spływają jej po twarzy... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2010, 13:52

Jak kryształ po­bite ser­ce,a nie wy­myślo­no jeszcze kle­ju do kryształu.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 maja 2010, 20:08

On był sil­ny.I wie­dział, jak bez­bron­na była ona. To, że był tam da­leko, go­towy uk­ryć ją w swych ra­mionach przed całym światem i osuszyć płynące po twarzy łzy do­dawało jej sił by ciągle iść dalej. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 maja 2010, 10:45
SomebodysMe.

Ona. Niepokorna marzycielka, często uparta jak osioł. Z uporem maniaka wierząca w drugiego człowieka.Czasem ucieka do swojego wyidealizowanego świata,stając się niedostępną dla wszystkich. Zachowuje uśmiech,mimo wszystko:) Każdy dzień maluje sobie swoimi farbkami :):):) I wciąż wypatruje zakrętów na drodze... :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność